Velkommen til Zymetech AS

Zymetech har utviklet kjemikalier som er konstruert til fjerning av hydrokarboner, H2S, benzen og nøytralisering av pyrophoric iron.

Zymetech har også utviklet metode for fjerning av scale, salter, mikroorganismer og biologisk vekst. Sammen med utviklingen av metode, har Zymetech også utviklet kjemikalier som er nedbrytbare og kan nøytraliseres.